Thadrik Thorhold

Dwarven Smith of Talami

Description:
Bio:

Thadrik Thorhold is the village smith of Talami and sells his goods via the Talami Trader.

Thadrik Thorhold

Arrosfar Adventures AndyOGM AndyOGM